BOY WONDER OHLAŠUJE DRUHÝM TEASEREM DATUM VYDANÍ ALBA

Boy Wonder ohlašuje druhou upoutávkou název a termín vydaní alba JESEŇ 2015: ČLOVEK Z PLANÉTY ZEM.

Termín je stanoven na 11. března 2022